1. Taisyklių pakeitimas

Turnyro administracija pasilieka teisę pildyti ir keisti taisykles be išankstinio pranešimo. Taip pat turnyro administracija pasilieka paskutinį žodį priimant sprendimus specifiškai neaprašytuose turnyro taisyklėse ar netgi jiems prieštaraujančius, tais atvejais, kai to reikalauja sąžininga ir teisinga turnyro eiga.

  1. Amžiaus cenzas

Turnyro dalyvių amžius nėra ribojamas.

  1. Žaidėjų skaičius komandoje bei pakaitiniai žaidėjai

Komandoje turi būti mažiausiai 5 pagrindinės sudėties žaidėjai. Maksimalus pakaitinių žaidėjų kiekis turnyro metu yra 2. Jeigu pakaitinis žaidėjas keičia pagrindinės sudėties žaidėją, apie tai komanda turi pranešti administracijai iki sekančio komandos žaidimo pradžios.

  1. Slapyvardžiai (nicknames) ir komandų pavadinimai

Slapyvardžiai ir komandų pavadinimai negali savo turinyje turėti nešvankios ar įžeidžiančios kalbos.

  1. Komandų sudėties, pavadinimo pakeitimai

Bet kokie pokyčiai komandos sudėtyje ar pavadinime privalo būti patvirtinti administracijos.

  1. Nesportinis elgesys

Kad palaikyti tvarkingą ir sąžiningą žaidimą visi žaidėjai privalo elgtis padoriai ir išlaikyti konkurencingą, bei pagarbų požiūrį.

  1. Spaminimas

Daugkartinis nesąmonių, žeidžiančių ar nepadorių žinučių skelbimas, bet kokioje oficialioje turnyro platformoje įskaitant ir žaidimo metu bus baudžiamas.

  1. Informacijos klastojimas

Bet koks bandymas suklastoti administracijai pagal taisykles tiektiną informaciją ar bandymas apgauti kitus turnyro dalyvius bus baudžiamas.

  1. Nesugebėjimas pateikti reikalingos informacijos

Nesugebėjimas pateikti reikalingos informacijos bus traktuojamas kaip tyčinis informacijos klastojimas.

  1. Neleistinų programų naudojimas

Bet koks programų pakeičiančių žaidimo išvaizdą ar funkcionavimą naudojimas yra draudžiamas ir bus baudžiamas draudimu dalyvauti visuose mūsų rengiamuose turnyruose visam laikui, o pagauto žaidėjo komanda bus išmesta iš turnyro.